AIF svømmeafdelings hjemmeside har fået ny adresse.

Du vil om 10 sekunder automatisk blive viderestillet til

www.aifswim.dk